Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüz 4’üncü Sınıf Öğrencileri Bitirme Tezlerini Tanıttılar

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüz 4’üncü Sınıf Öğrencileri, “MIS-4495 Mezuniyet Projesi I” dersi kapsamında yapacakları projeleri tanıttılar.

Bu kapsamda hazırladıkları:

    • Requirements Specifications Document – RSD 1.0
    • Requirements Specifications Document – RSD 2.0
    • Design Specifications Document – DSD 1.0
    • Final Report

dokümanları Bölümümüz öğretim elemanlarına sundular.

sunum