Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Semineri: Java Dili ve Özellikleri

Dr.Öğr.Üyesi Ecem İren tarafından Java Dili ve Özellikleri hakkında sunum gerçekleştirilmiştir.