UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

4 yıllık lisans seviyesinde eğitim ve öğretim veren Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 26 Eylül 2016 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 2016/9275 sayılı Kararı ile kurulmuştur. Okulumuzda, zamanın ve gelecekte muhtemel ihtiyaçlara cevap verebilecek son derece modern kampüs ve ders ortamlarında, teorik ve uygulama ağırlıklı ders müfredatları ile, uzmanlaştıkları alanlarda çalışma hayatının gereklerine tam olarak hazır mezunlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Üniversitemizin kurucusu Yaşar Holding’in temel faaliyet alanları olan Gıda ve Turizm alanlarında nitelikli personel istihdamı amacıyla, öncelikle Yönetim Bilişim Sistemleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde eğitim ve öğretime başlanmıştır. 2018 -2019 Eğitim/Öğretim yılından itibaren Turizm Rehberliği bölümü de eğitim ve öğretime başlamıştır. Böylelikle, iş dünyasıyla kurulan yakın ilişkiler, sağlanan staj imkanları ve güncel mesleki eğitim programları aracılığıyla, öğrencilerimizin çok yönlü ve güçlü mesleki donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.